συναθροίζωνται

συναθροίζωνται
συναθροίζω
gather together
pres subj mp 3rd pl
συναθροΐζωνται , συναθροίζω
gather together
pres subj mp 3rd pl
συναθροίζω
gather together
pres subj mp 3rd pl (attic)
συναθροΐζωνται , συναθροίζω
gather together
pres subj mp 3rd pl (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”